Συχνές Ερωτήσεις

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Η εταιρεία μας σας παρέχει 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και
μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή της συσκευής.
Η εγγύηση ισχύει με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι
εγγύησης:


ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:


1. Η εταιρεία αναλαμβάνει τη δωρεάν επισκευή και δωρεάν προμήθεια ανταλλακτικών
για βλάβη ή δυσλειτουργία που προκύπτει από κατασκευαστικό λάθος ή ελαττωματικό
εξάρτημα με τρόπο και σε τόπο που θα υποδείξει εκείνη. Σε καμία περίπτωση δεν
προβλέπεται η αντικατάσταση συσκευής .


2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για βλάβη που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε:
α) Κακή χρήση – παράλειψη- αμέλεια
β)Εσφαλμένη εγκατάσταση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό
γ)Ελλιπή συντήρηση.
δ)Σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη συσκευή.
ε)Ανωμαλία της ηλεκτρικής παροχής.
ζ)Σε εξωγενείς παράγοντες που αλλοιώνουν την υφή της συσκευής (πχ. Τοξικά, άλατα,
χημικά κ.α.)


3. Η εταιρεία δεν ευθύνεται:
α) Για βλάβες που προήλθαν από τη μεταφορά της κλιματιστικής μονάδας
β) Αν μετά την πάροδο των 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς δεν
πραγματοποιηθεί η περιοδική προληπτική συντήρηση και κάθε έτος εφεξής από
εξειδικευμένο επαγγελματία ψυκτικό με αριθμό πιστοποίησης με οικονομική
επιβάρυνση του αγοραστή
γ) Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της κλιματιστικής συσκευής κατά την οποία ο
κάτοχος της δεν διακόψει αμέσως τη λειτουργία της και δεν ενημερώσει την εταιρεία
εντός 24 ωρών.
δ) Αν η κλιματιστική συσκευή αποξηλωθεί για οποιοδήποτε λόγο από μη εξειδικευμένο
επαγγελματία ψυκτικό ή συνεργείο.


4. Για να είναι σε ισχύ η εγγύηση, θα πρέπει να παρουσιαστεί, στο εξουσιοδοτημένο
συνεργείο που θα κληθεί για τη βλάβη: α) Το έντυπο της παρούσας εγγύησης
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς. β) Οι ετήσιες περιοδικές
συντηρήσεις. γ) Το σχετικό τιμολόγιο αγοράς ή την ταμειακή απόδειξη ( ή φωτοτυπία)
στα οποία θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του μηχανήματος και του
κατόχου του.


5. Η εγγύηση δεν καλύπτει:
α) Συσκευή η οποία είναι εγκατεστημένη σε σημείο όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη
και δεν μπορεί να γίνει βάσει των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κανόνων ασφαλείας. Ο
αγοραστής σε αυτή την περίπτωση επιβαρύνεται το κόστος σκαλωσιάς και
αποξήλωσης.
Η εταιρεία μας σας παρέχει 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και
μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή της συσκευής.
Η εγγύηση ισχύει με απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι παρακάτω όροι
εγγύησης:
β) Η επισκευή ή η αντικατάσταση μέρους της συσκευής δεν παρατείνει τον χρόνο
εγγύησης.
γ) Εξαιρούνται της εγγύησης οι συσκευές των οποίων έχει αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί ο
σειριακός αριθμός.
δ) Τα αξεσουάρ της συσκευής (τηλεχειριστήρια, μπαταρίες, φίλτρα κλπ).


Ως έναρξη της εγγύησης καλής λειτουργίας της συσκευής θεωρείται η ημερομηνία αγοράς
της, η οποία αναγράφεται στο δελτίο αποστολής/τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

Βάσει του Ευρωπαϊκού κανονισμού 517/2014 σχετικά με την διαχείριση των φθοριούχων
αεριών , η εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση οποιασδήποτε κλιματιστικής μονάδας θα
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.


Εισαγωγέας :
Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Α.Φ.Μ. EL 999645171
Διεύθυνση: ΘΗΒΑΪΔΟΣ 22
Τ.Κ. 14564 , Κηφισιά, Αττική

Τα επίπεδα υγρασίας στο σπίτι δεν πρέπει να ξεπερνούν το 40-50%. Η θερμοκρασία των δωματίων πρέπει να είναι σταθερή στους 20°C – 24°C.

 • Αερίζετε συχνά όλους τους χώρους του σπιτιού.
 • Πρέπει απαραίτητα να υπάρχει σύστημα εξαερισμού στους χώρους του σπιτιού που συγκεντρώνονται οι υδρατμοί (π.χ. μπάνιο, κουζίνα).
 • Χρησιμοποιείτε πάντα απορροφητήρα στην κουζίνα. Η θερμότητα από τον ατμό έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.
 • Αποφύγετε ή περιορίστε τα φυτά εσωτερικού χώρου. Τα φυτά παράγουν πολλή υγρασία, η οποία μπορεί να δημιουργεί με τη σειρά της μία αποπνικτική ατμόσφαιρα.
 • Χρησιμοποιείτε αφυγραντήρα.
 • Βεβαιωθείτε πως υπάρχει σωστή μόνωση σε ταράτσες, υπόγεια, βεράντες και δεν λιμνάζουν εκεί τα νερά.

Είναι η τεχνολογία με βάση την οποία ο συμπιεστής του κλιματιστικού λειτουργεί συνεχώς αλλά με διαφορετικά επίπεδα απόδοσης και κατανάλωσης ώστε να διατηρεί σταθερή την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου.
Κατά την εκκίνηση το κλιματιστικό λειτουργεί στο maximum των αποδόσεων του και σταδιακά μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που του έχουμε ορίσει, λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές ώστε να παρέχει τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση σε συνδυασμό με σταθερή απόδοση.

Παράδειγμα υπολογισμού:

Ισχύς σε Watt/h: 600

Ισχύς σε kW/h: 0,60

Κόστος κιλοβατώρας: 0,16

Χρόνος λειτουργίας/h: 1 ώρα

Κόστος/h: 0,60 * 0.16 *1 = 0,09

Κόστος/ημέρα με 2 ώρες λειτουργίας την ημέρα: 0,096*2 = 0,192€

Κόστος/μήνα με 2 ώρες λειτουργίας την ημέρα: 0,192 * 30 = 5,76€

Κόστος/τρίμηνο με 2 ώρες λειτουργίας την ημέρα: 5,76 * 3 = 17,28€

Ετήσιο κόστος με 2 ώρες λειτουργίας την ημέρα: 17,28 * 4 = 69,12€

 

 

Η συντήρηση του κλιματιστικού είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του όσο και για τη διάρκεια ζωής του. Συντήρηση του κλιματιστικού πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ενώ ο καθαρισμός των προ-φίλτρων του ανά 3 περίπου μήνες ανάλογα πάντα με το χώρο και την χρήση του μηχανήματος.

Για τη σωστή επιλογή του μηχανήματος, θα πρέπει πριν την αγορά του να γίνει μελέτη του χώρου από επαγγελματία μηχανολόγο/μηχανικό ώστε να διασφαλιστεί πως το μοντέλο που θα επιλέξετε είναι κατάλληλο για τα τετραγωνικά που θέλετε να καλύψετε βάσει των ιδιαιτεροτήτων του κάθε σπιτιού (π.χ. ύψος, απώλεια θερμοκρασίας/παράθυρα/παλαιότητα κλπ).
Όμως η συνιστάμενη κάλυψη τ.μ. του κάθε κατασκευαστή ανταποκρίνεται πολλές φόρες στις πραγματικές ανάγκες του χώρου.

Ο ιονιστής είναι μία συσκευή όπου ενεργοποιεί τα αρνητικά ιόντα διατηρώντας κατ’ αυτόν το τρόπο την ατμόσφαιρα του χώρου καθαρή. Ο φρέσκος και καθαρός αέρας που συναντάμε σε βουνά και δάση, προσφέρει πάντα μία αίσθηση ευεξίας και αναζωογονητικής ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αέρας περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικών ιόντων. Ένα κλιματιστικό με ιονιστή διαθέτει μία συσκευή εμφανή στην εσωτερική μονάδα, η οποία παράγει αρνητικά ιόντα, και δημιουργεί ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον. Παρέχει αντιβακτηριδιακή δράση, δρα κατά της ρύπανσης και των δυσάρεστων οσμών.

Προτείνεται ενισχυμένη ασφάλεια για κλιματιστικά ονομαστικής απόδοσης άνω των 18.000Btu/h. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση να πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής που ο σχετικός κανονισμός ορίζει.

Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει στο χρήστη την εκκίνηση ή τον τερματισμό της λειτουργίας του κλιματιστικού, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη ταχύτητα ανεμιστήρα, από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω του κινητού ή του tablet σας όποια στιγμή θέλετε.
Επίσης, ανάλογα την εφαρμογή, έχει τη δυνατότητα ενδείξεων κατανάλωσης ή άλλων πληροφοριών σχετικών με τις καιρικές συνθήκες ώστε να διευκολύνει το χρήστη να διαμορφώσει το ιδανικό κλίμα στο χώρο του από απόσταση.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε περιβάλλον ΙOS & Android συσκευών.

Η λειτουργία αφύγρανσης είναι απαραίτητη κατά τις περιόδους εκείνες που το ποσοστό υγρασίας στον χώρο είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα (π.χ. φθινόπωρο – άνοιξη). Η λειτουργία αφύγρανσης προστατεύει τα δομικά υλικά του χώρου και ταυτόχρονα καθιστά τη λειτουργία της ψύξης ή της θέρμανσης πιο αποδοτική με μικρότερο κόστος κατανάλωσης. Κατά την λειτουργία της ψύξης (καλοκαίρι), το κλιματιστικό μηχάνημα αφυγραίνει παράλληλα τον αέρα του χώρου που ψύχει.

 • Ο καθαρισμός των προφίλτρων μπορεί να γίνει με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι. Συνιστάται ο καθαρισμός των προφίλτρων να γίνεται μία φορά το μήνα.
 • Ο μέσος όρος διάρκειας ζωής των υγιεινών φίλτρων (Active Carbon, Photocataletic, Silver Ion) είναι 2 έτη.
 • Ο καθαρισμός των υγιεινών φίλτρων δεν πρέπει να γίνεται με νερό. Πρέπει να αφαιρούνται από το κλιματιστικό και να τινάζονται σε εξωτερικό χώρο ή να χρησιμοποιείται ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό τους.
 • Ο καθαρισμός των υγιεινών φίλτρων συνιστάται να γίνεται κάθε 2 μήνες. Όσο πιο συχνά καθαρίζονται τα φίλτρα τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η δράση τους.

Είναι σημαντικό να ρυθμίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου σε φυσιολογικά όρια. Τα φυσιολογικά όρια λειτουργίας στη θέρμανση είναι από 20 έως 23°C και για την ψύξη από 25 έως 28°C. Δίνεται μεγάλη προσοχή στο επίπεδο θερμοκρασίας που επιλέγετε για το χώρο σας ιδιαίτερα όταν υπάρχει κάποιο παιδί. Συνιστάται η συμβουλή του παιδιάτρου για τη σωστή θερμοκρασία χώρου όταν υπάρχει παιδί στο χώρο.
Οι συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να διαφέρουν πολύ από αυτές του εσωτερικού μας χώρου προκειμένου να μην δημιουργηθεί αίσθημα δυσφορίας στον οργανισμό μας λόγω μεγάλης απόκλισης ψύξης ή θέρμανσης. Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού χώρου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 10°C.

Η λειτουργία αυτή είναι πολύ βασική κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του σώματος. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με το πάτημα του κουμπιού «SLEEP» βελτιστοποιώντας την θερμοκρασία δωματίου κατά τη διάρκεια της νύχτας εξοικονομώντας ταυτόχρονα ενέργεια λόγω της σταδιακής μεταβολής της επιθυμητής θερμοκρασίας.

 • Σε λειτουργία ψύξης η επιθυμητή θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,5°C μετά από 30 λεπτά και 1°C ανά ώρα για τις επόμενες δυο ώρες.
 • Σε λειτουργία θέρμανσης η επιθυμητή θερμοκρασία ελαττώνεται κατά 1°C μετά από 30 λεπτά και 1°C ανά ώρα για τις επόμενες δυο ώρες.
 • Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες ύπνου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Ο φρέσκος και καθαρός αέρας που συναντάμε σε βουνά και δάση πάντα δίνει στον άνθρωπο ευεξία και αναζωογονητική ενέργεια. Αυτό οφείλεται στο ότι ο αέρας περιέχει πολύ μεγάλο ποσοστό αρνητικών ιόντων. Ένα κλιματιστικό με ιονιστή παράγει τέτοια αρνητικά ιόντα και έτσι μας παρέχει ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον.

Αποτελεί ανεξάρτητη λειτουργία, παρόλα αυτά κατά τη λειτουργία της ψύξης μπορεί να υπάρξει σχετική αφύγρανση του αέρα στο χώρο, διότι μόνο τότε είναι απαραίτητη.

Όλες οι λειτουργίες των κλιματιστικών AUX αναλύονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, το οποίο θα βρείτε εσωτερικά του κουτιού της εσωτερικής μονάδας του εκάστοτε μηχανήματος. Αν ο τρόπος ανάλυσης δεν είναι επαρκής για εσάς ή χρειάζεστε επιπλέον διευκρινήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του κέντρου μας.

Ενδεικτικά χαρακτηριστικά για την αγορά ενός αποδοτικού κλιματιστικού, που παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια, αποτελούν: η ενεργειακή απόδοση, τα φίλτρα καθαρισμού του αέρα, η ετήσια κατανάλωση (kwh/a) σε ψύξη και θέρμανση.

Οι αυτόνομες συσκευές ιονισμού λειτουργούν πιο αποδοτικά, γιατί ο καθαρισμός του αέρα ολοκληρώνεται σε περισσότερα στάδια, από τη στιγμή που διαθέτουν παραπάνω φίλτρα. Κατά συνέπεια, οι αυτόνομες συσκευές ιονισμού είναι πιο αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά στον καθαρισμό του αέρα.

Ο νέος κανονισμός (ΟΔΗΓΙΑ ECO DESIGN 206/2012 ) προϋποθέτει τη μέτρηση και σήμανση στη νέα ενεργειακή ετικέτα, της στάθμης ηχητικής ισχύος (Sound Power level) και όχι της στάθμης ηχητικής πίεσης θορύβου (Sound Pressure level) που ίσχυε έως τώρα. Αυτό όμως δεν απαγορεύει την αναγραφή της δεύτερης στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών, κάθε κλιματιστικής μονάδας.
Η στάθμη ηχητικής ισχύος στάθμισης Α [dB(A)] του εσωτερικού και/ή του εξωτερικού χώρου, είναι μετρούμενη υπό πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης (συνθήκες εργαστηρίου, απόσταση μηχανήματος κατά τη μετρηση κλπ.) για ψύξη και θέρμανση.
Γι’ αυτό το λόγο οι τιμές τις ηχητικής ισχύος, είναι σαφώς μεγαλύτερες της στάθμης θορύβου, καθώς η μέτρηση είναι διαφορετική. Βάση Ευρωπαϊκής νομοθεσίας πρέπει να γίνεται υποχρεωτική αναφορά της στάθμης ηχητικής ιχύος.

Ένα κλιματιστικό inverter Ενεργειακής Κλάσης Α+++, υπολογίζεται ότι είναι έως και 45% πιο οικονομικό – αποδοτικό, σε σχέση με ένα συμβατικό κλιματιστικό Ενεργειακής Κλάσης Α.

ΙNVERTER ENERGY LABEL                            ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

A                                                                         –
Α+                                                                       -15%
Α++                                                                    -15%
Α+++                                                                  -15%

Δε στηριζόμαστε ποτέ μόνο στην ενεργειακή ετικέτα, όπου και αναφέρεται η ενεργειακή κλάση. Λαμβάνουμε υπόψη μας και τους πίνακες ισχύος των κλιματιστικών μηχανημάτων.

Η Ευρώπη χωρίζεται σε 3 θερμικές ζώνες:

 • Την Μέση (όπου υποχρεωτικά όλοι οι κατασκευαστές αναφέρουν τις μετρήσεις σε αυτή) με σημείο αναφοράς το Στρασβούργο, όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο -10°C.
 • Τη Ψυχρή (όπου οι κατασκευαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν μετρήσεις σε αυτή τη ζώνη) με σημείο αναφοράς το Ελσίνκι, όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο -22°C.
 • Τη Θερμή (όπου οι κατασκευαστές δεν είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν μετρήσεις σε αυτή τη ζώνη) με σημείο αναφοράς την Αθήνα, όπου η απαιτούμενη ισχύς (Pdesign) είναι στο +2°C.

Για να μπορούμε να συγκρίνουμε 2 κλιματιστικά μεταξύ τους, όταν η θερμή ζώνη δεν αναφέρεται και στα δύο καθώς είναι προαιρετική, ελέγχουμε τις τιμές στη μέση ζώνη θέρμανσης. Πρακτικά όμως, η μέτρηση που αντιπροσωπεύει τη χώρα μας είναι η θερμή.

Ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (δείκτης SEER) και στην θέρμανση (δείκτης SCOP), μετρά την πραγματική ενεργειακή απόδοση των κλιματιστικών σε συνθήκες μερικού φορτίου και βάση της γεωγραφικής περιοχής, όπου ανήκει κάθε χώρα. Η Ελλάδα ανήκει στη θερμή ζώνη.

Η ετήσια κατανάλωση ψύξης βασίζεται σε 350 ώρες λειτουργίας, ενώ για τη θέρμανση, στη μέση και θερμή ζώνη σε 1400 ώρες λειτουργίας. Διαιρώντας την ετήσια κατανάλωση με τις αντίστοιχες ώρες, προκύπτει ένας μέσος όρος κατανάλωσης ανά ώρα (kw/h) στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

Αυτό που υποχρεωτικά αναφέρεται πλέον σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία Eco Design, είναι η ετήσια κατανάλωση και όχι η κατανάλωση ανά ώρα. Οι ενεργειακές ετικέτες, οι οποίες συνοδεύουν το κλιματιστικό, αναφέρουν την ετήσια κατανάλωση (kWh/a) τόσο στη λειτουργία ψύξης, όσο και στη λειτουργία θέρμανσης.

Δεν βρήκατε την πληροφορία που ψάχνετε;

Κανένα πρόβλημα! Η ομάδα μας είναι εδώ για να βοηθήσει.